Home General ଅଗ୍ନି-୫ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ଅଗ୍ନି-୫ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱିପରୁ ଆଜି ଅଗ୍ନି- କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଭାବେ ୫୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟିରେ ତିନି-ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଭାରତର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ “ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ’ ପାଇଁ ସଫଳ ଉଦ୍‍କ୍ଷେପଣ ଯାହା “ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହେବନାହିଁ’ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଧାର କରିଥାଏ ।

ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୫୦ ମଧ୍ୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଥିବା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଏକ ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଠିନ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ୫୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତାର ସହିତ ଭେଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ।

ଅଗ୍ନି -୫ ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୀତି ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ \”ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ\’ ଅଛି ଯାହା \”ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହେବନାହିଁ\’ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଧାର କରିଥାଏ ।